FUTSAL PRAVILA – PRAVILO 5

PRAVILO 5 – SODNIK    

5.1 Pooblastila sodnikov

Vsako tekmo nadzorujeta dva sodnika, sodnik(prvi sodnik) in drugi sodnik, ki imata polna pooblastila uveljavljati futsal pravila igre v zvezi s tekmo, na katero sta bila imenovana.

5.2 Pravice in dolžnosti

Sodnika:

 • uveljavljata futsal pravila igre, -nadzorujeta tekmo v sodelovanju s svojima pomočnikoma, kadar je to potrebno, -zagotovita, da vsaka uporabljena žoga zadostuje zahtevam pravila 2, -zagotovita, da oprema igralcev ustreza zahtevam pravila 4, -beležita podatke o tekmi,
 • zaradi kršitve pravil v skladu s svojim prepričanjem prekineta igro, začasno prekineta igro ali jo končata,
 • zaradi kakršnegakoli zunanjega vpliva prekineta igro, začasno prekineta igro ali jo končata,
 • prekineta igro, če je po njunem mnenju igralec resno poškodovan, in zagotovita, da ga premestijo z igrišča; poškodovani igralec se lahko vrne na igrišče šele po nadaljevanju igre,
 • zagotovita, da vsak igralec, ki krvavi, zapusti igrišče, ta igralec se lahko vrne le, ko dobi znak od sodnikov, ali pa preko tretjega sodnika, ki pa morajo biti prepričani da je krvavitev ustavljena,
 • dovolita nadaljevanje igre, ko ima ekipa, proti kateri je bil storjen prekršek, korist od take prednosti, in kaznujeta prvotno kršitev, če se predvidena prednost tedaj ni uresničila,
 • kaznujeta težji prekršek, ko igralec hkrati naredi več prekrškov,
 • kaznujeta težje nešportno vedenje, ko igralec naredi več nešportnih vedenj hkrati,
 • disciplinsko ukrepata zaradi prekrškov, ki se kaznujejo z opominom ali izključitvijo; ni obvezno, da ukrepata takoj, morata pa to nemudoma storiti ob prvi naslednji prekinitvi,
 • ukrepata proti uradnim osebam, ki se ne vedejo odgovorno, in jih lahko v skladu s svojim prepričanjem odstranita iz ograjenega dela igrišča,
 • zagotovita, da nobena nepooblaščena oseba ne vstopi na igrišče,
 • nadaljujeta igro, po tem ko je bila prekinjena,
 • dajeta znake, opisane v poglavju Znaki sodnika in pomočnika sodnika,
 • se postavljata na igrišču, kot je opisani v poglavju Postavitev z žogo v igri, ki je del poglavja Komentar pravil igre in navodila za sodnika(pravilo 5 –sodniki), ko je to potrebno,
 • ustreznim organom pošljeta poročilo o tekmi, ki zajema podatke o disciplinskih ukrepih proti igralcem in/ali uradnim osebam ter o vsakem drugem incidentu pred,med ali po tekmi.

Sodnik (prvi sodnik):

 • nadomesti časomerilca in tretjega sodnika v primeru, da pomočniki sodnika niso prisotni
 • začasno ali dokončno prekine tekmo, po lastnem preudarku, za vsako kršitev futsal pravil igre,
 • začasno ali dokončno prekine tekmo, zaradi kakršnihkoli zunanjih vplivov.

Drugi sodnik:

 • nadomesti sodnika (prvega sodnika) v primeru, če je ta poškodovan ali zadržan.

Odločitev sodnikov

Odločitev obeh sodnikov o dejstvih v zvezi z igro je dokončna. Sodnika lahko svojo odločitev spremenita le, če se prepričata, da je bila nepravilna ali v skladu s svoji, prepričanjem na osnovi pomočnikovega nasveta, vendar le, če še nista nadaljevala ali končala tekme.

Odločitve sodnika (prvi sodnik) prevladajo nad odločitvami drugega sodnika, če oba signalizirata prekršek in pride do nesoglasja med njima. V primeru nepotrebnega vmešavanja ali nepravilnega ravnanja, bo sodnik razrešil drugega sodnika ali pomočnikov sodnika njihovih nalog, poskrbel za njihovo nadomestilo in poslal poročilo pristojnim organom.

Odgovornosti sodnikov

Sodniki (ali pomočnik sodnika, kjer je na razpolago) niso odgovorni za:

 • kakršnokoli poškodbo igralca, uradne osebe ali gledalca,
 • poškodovanja lastnine kakršnekoli vrste,
 • drugo škodo, ki jo utrpi posameznik, klub, podjetje, zveza ali drugo telo zaradi katerakoli odločitve, ki jo sodnik lahko sprejme na osnovi futsal pravil igre ali v zvezi z normalnimi postopki, potrebnimi za vodenje, igranje in nadzorovanje tekme.

To lahko zajema

 • Odločitev, da je igrišče ali njegova okolica takšno ali da so vremenske razmere takšne, da dovoljujejo ali ne dovoljujejo igranja tekme.
 • Odločitev, da zaključi tekmo zaradi kakršnegakoli razloga.
 • Odločitev o primernosti opreme igrišča in žoge, ki se uporablja med tekmo.
 • Odločitev prekiniti ali ne prekiniti tekme zaradi vpliva gledalcev ali drugih problemov na prostoru za gledalce.
 • Odločitev prekiniti ali ne prekiniti igre, da bi omogočil premestitev poškodovanega igralca izven igrišča zaradi nudenja pomoči.
 • Odločitev zahtevati ali vztrajati, da se poškodovani igralec premesti z igrišča zaradi nudenja pomoči.
 • Odločitev dopustiti ali ne dopustiti igralcu, da nosi določeno oblačilo ali opremo.
 • Odločitev (kjer ima pooblastila) dopustiti ali ne dopustiti katerikoli osebi (vključno uradnim osebam ekipe ali stadiona, varnostnikom, fotografom ali drugim predstavnikom medijev), da je prisotna v bližini igrišča za Igro.
 • Katerakoli druga odločitev, ki jo lahko sprejme v skladu s futsal pravili igre ali v skladu z njegovimi dolžnostmi na osnovi določil pravil ali propozicij FIFE, konfederacije, nacionalne zveze ali lige, pod katerimi se tekma igra.

5.3 Mednarodne tekme

Prisotnost drugega sodnika na mednarodnih tekmah je obvezna.

5.4 Rezervni pomočnik sodnika

Na turnirjih ali tekmovanjih, kjer je imenoval rezervni pomočnik sodnika, morajo biti njegova vloga in naloge v skladu z navodili, opisanimi v tej publikaciji.

ODLOČBE NZS

 • Med tekmo so pod sodnikovim nadzorom poleg igralcev, prijavljenih za nastop, tudi vse ostale osebe, ki imajo pravico biti ob igrišču v dvorani igrišča.
 • V primeru fizičnega napada igralca, vključno rezervnega, izključenega igralca ali uradne osebe moštva, na katerega izmed sodnikov, morata sodnika tekmo takoj prekiniti.
 • Če sodnik oceni, da z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti oseb v ograjenem delu igrišča, bo tekmo prekinil.
 • Če na tekmo ne pride noben izmed določenih sodnikov, se ekipi lahko dogovorita, da bo tekmo vodil kdo izmed prisotnih sodnikov.
 • Dogovor mora biti pred začetkom tekme pisno potrjen, podpisati pa ga morata predstavnika moštev. Če dogovora moštev ni, odloči delegat, kdo od prisotnih sodnikov bo vodil tekmo.
 • V primeru da je sodnik ali pomočnik poškodovan s strani gledalcev in ni sposoben za nadaljevanje tekme, bo sodnik tekmo prekinil.

Vir: Knjiga: FIFA FUTSAL PRAVILA IGRE, Avtor: Štefan Tivold, NZS 2012

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.