PROGRAM TALENT – 2022

Sodniki v talent programu za leto 2022:

1. AGIĆ MIDJAN – KOPER
2. ARNUŠ DAVID – PTUJ
3. BANOVIĆ MARKO – LJUBLJANA
4. BLAS BLAKE WAYNE – KOPER
5. BOGOLIN DENIS – CELJE
6. ČAČILO JURE – MARIBOR
7. DJURIČIN DAMIR – KOPER
8. GOJKOVIĆ SLAVKO – LJUBLJANA
9. GUČEK LIAM – LJUBLJANA
10. HRASTNIK TADEJ – MARIBOR
11. LOBODA ANEJ – PTUJ
12. KRAJNC MARCEL – MARIBOR
13. LINDIČ DANIJEL– CELJE
14. KOSMAČ EDI – LJUBLJANA
15. KRIŽMAN SIMON – PTUJ
16. MILIĆ ALEKSANDAR – KOPER
17. OKIĆ SUVAD – LJUBLJANA
18. TOPLAK MARTIN – MARIBOR
19. ILIČ MIROSLAV – MARIBOR (službeno odsoten, sodi tekmovanja v Švici)

Talenti so mladi sodniki z regijskem izpitom, ki so kandidati za uvrstitev na enotno listo futsal sodnikov. Sodniki sodijo mlajše kategorije pod okriljem NZS.

*Program talentov in mentorjev je program, ki ga vzpodbuja in financira Evropska nogometna zveza (UEFA). Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je bila ena izmed njenih prvih članic, ki je ta program implementirala v svoj sistem izobraževanja. Namen programa je vzpostavitev piramidalnega sistema delovanja tako na nacionalnem nivoju, kakor tudi v podsistemih na nivoju društev ter v tem okviru izobraževanje praviloma mlajših potencialnih sodnikov. Le – ti se ponavadi na nacionalnem nivoju še ne nahajajo, obetajo pa, da bi v prihodnosti to raven lahko dosegli. (vir: ZNSS)