PROGRAM TALENT – 2019

Sodniki v talent programu za leto 2019:

  1. DJUKIČ DEJAN  – Maribor
  2. PIRŠ MATJAŽ  – Maribor
  3. PLEČKO SIMON – Maribor
  4. ZALOKAR JAN  – Ljubljana

Talenti so mladi sodniki z regijskem izpitom, ki so kandidati za uvrstitev na enotno listo futsal sodnikov. Sodniki sodijo mlajše kategorije pod okriljem NZS.

*Program talentov in mentorjev je program, ki ga vzpodbuja in financira Evropska nogometna zveza (UEFA). Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je bila ena izmed njenih prvih članic, ki je ta program implementirala v svoj sistem izobraževanja. Namen programa je vzpostavitev piramidalnega sistema delovanja tako na nacionalnem nivoju, kakor tudi v podsistemih na nivoju društev ter v tem okviru izobraževanje praviloma mlajših potencialnih sodnikov. Le – ti se ponavadi na nacionalnem nivoju še ne nahajajo, obetajo pa, da bi v prihodnosti to raven lahko dosegli. (vir: ZNSS)